nhuhoa

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ

Tư vấn thủ tục NHÀ ĐẤTDÂN SỰ

, Photo giấy tờ, Máy đếm tiền, Gửi xe máy và ô tô, Luôn có điện

DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG

 • Di chúc, lưu giữ di chúc;
 • Văn bản thỏa thuận tài sản, công việc;
 • Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền;
 • Hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, cho thuê nhà;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi, cho thuê góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hoặc không có tài sản gắn liền với đất;
 • Hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, cho thuê bằng tài sản khác;
 • Văn bản thỏa thuận phần chia tài sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di sản;
 • Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản, hợp đồng cho vay tiền;
 • Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh;
 • Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch;
 • Và giao dịch khác theo quy định;
hinh1
Facebook Comments